Selectează o Pagină

Termeni și condiții

Ultima modificare: 20 Martie 2015

Bun venit la Edu Apps!

Vă mulțumim pentru utilizarea produselor și a serviciilor noastre („Serviciile”). Serviciile sunt oferite de către Edu Apps SRL („Edu Apps”), persoană juridică română, cu punctul de lucru în București, Str. Justiției nr. 47, et. 1, Sector 4, 040651, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/1850/2011, CUI RO 28062674.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile Edu Apps. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

Serviciile noastre sunt variate și, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni și Condiții suplimentare sau cerințe suplimentare pentru produse (inclusiv cerințe referitoare la vârstă). În cazul anumitor Servicii, există Termeni și Condiții suplimentare, iar, dacă utilizați acele Servicii, Termenii și Condițiile suplimentare respective sunt parte integrantă din contractul dintre dumneavoastră și Edu Apps.

1. Utilizarea serviciilor noastre

Este obligatoriu să respectați toate politicile puse la dispoziție în cadrul Serviciilor.

Nu utilizați Serviciile în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercați să suprapuneți Serviciile sau să le accesați în alt mod decât prin interfața și prin instrucțiunile oferite de către Edu Apps. Puteți utiliza Serviciile în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform legilor și reglementărilor aplicabile pentru controlul exporturilor și al re-exporturilor. Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dumneavoastră dacă nu respectați Termenii și condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conținutului pe care îl accesați. Nu aveți dreptul să utilizați conținutul din cadrul Serviciilor noastre, cu excepția cazului în care obțineți permisiunea din partea proprietarului conținutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege. Termenii și condițiile prezente nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul Serviciilor. Nu eliminați, nu ascundeți și  nu modificați nicio mențiune legală afișată în cadrul sau împreună cu Serviciile.

Serviciile noastre afișează un anumit conținut care nu aparține Edu Apps. Responsabilitatea pentru acest conținut revine exclusiv entității care îl pune la dispoziție. Putem examina conținutul pentru a stabili dacă este ilegal sau dacă încalcă politicile noastre și putem elimina sau refuza să afișăm conținutul despre care considerăm, în mod rezonabil, că încalcă politicile noastre sau prevederile legale. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat că examinăm conținutul; prin urmare, nu presupuneți că îl examinăm.

În ceea ce privește utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră, putem să vă trimitem anunțuri privind serviciile, mesaje administrative și alte informații.

Unele dintre Serviciile noastre sunt disponibile prin intermediul dispozitivelor mobile. Nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.

2. Contul de utilizator

Pentru a utiliza unele dintre Servicii, poate fi necesar un Cont Edu Apps. Puteți să vă creați propriul Cont Edu Apps sau Contul Edu Apps vă poate fi atribuit de către un administrator, cum ar fi angajatorul sau instituția de învățământ. Dacă utilizați un Cont Edu Apps atribuit de către un administrator, se pot aplica Termeni și condiții diferite sau suplimentare, iar administratorul poate avea dreptul să acceseze sau să dezactiveze contul dumneavoastră.

Pentru a vă proteja Contul Edu Apps, păstrați parola confidențială. Purtați întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul Contului Edu Apps. Vă recomandăm să nu reutilizați parola Contului Edu Apps pentru aplicații terță parte. Dacă aflați despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a Contului Edu Apps, urmați aceste instrucțiuni.

3. Securitatea și confidențialitatea datelor

Politicile de securitate și confidențialitate a datelor Edu Apps explică modul în care tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal și cum vă protejăm confidențialitatea atunci când utilizați Serviciile noastre. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord că Edu Apps poate să utilizeze datele respective conform politicilor noastre de confidențialitate și securitate a datelor.

4. Drepturile asupra conținutului în cadrul serviciilor noastre

Anumite Servicii vă permit să încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dumneavoastră.

Când încărcați, trimiteți, stocați sau primiți conținut în cadrul Serviciilor sau prin intermediul acestora, acordați Edu Apps (și părților cu care lucrăm) o licență globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate (cum ar fi cele rezultate din traduceri, adaptări sau alte modificări pe care le efectuăm pentru ca respectivul conținut să funcționeze mai bine cu Serviciile noastre), comunicarea, publicarea, executarea publică, afișarea publică și distribuirea respectivului conținut în conformitate cu regulamentul instituției de învățământ. Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe au scopul limitat de operare, promovare și îmbunătățire a Serviciilor, precum și de dezvoltare a unor servicii noi. Anumite Servicii vă pot oferi modalități de accesare și de eliminare a conținutului furnizat către respectivul Serviciu. De asemenea, anumite Servicii au Termeni și Condiții sau setări care restrâng domeniul de utilizare a conținutului trimis în cadrul respectivelor Servicii. Asigurați-vă că dețineți drepturile necesare pentru a ne acorda această licență pentru întregul conținut pe care îl trimiteți către Serviciile noastre.

Sistemele noastre automatizate analizează conținutul dumneavoastră pentru a vă oferi funcții relevante din cadrul produselor, cum ar fi rezultate personalizate de căutare, publicitate personalizată și detecție de spam și programe malware. Analiza are loc când conținutul este trimis, primit sau stocat.

Puteți afla mai multe informații despre modul în care Edu Apps utilizează și stochează conținutul în politica de confidențialitate sau în Termenii și condițiile suplimentare pentru anumite Servicii. Dacă trimiteți feedback sau sugestii despre Servicii, putem utiliza feedbackul sau sugestiile respective fără a avea nicio obligație față de dumneavoastră.

5. Despre programele software din cadrul serviciilor

Când un anumit Serviciu necesită sau include programe software descărcabile, respectivul program software se poate actualiza automat pe dispozitivul dumneavoastră atunci când devine disponibilă o versiune sau o funcție nouă. Anumite Servicii vă pot permite să vă configurați setările pentru actualizarea automată.

Edu Apps vă oferă o licență personală, globală, scutită de redevențe, netransmisibilă și neexclusivă pentru a utiliza programul software furnizat de Edu Apps ca parte a Serviciilor. Această licență are unicul scop de a vă permite să utilizați și să vă bucurați de beneficiile Serviciilor, așa cum sunt acestea furnizate de către Edu Apps, în modul permis de Termenii și Condițiile prezente. Nu aveți dreptul să copiați, să modificați, să distribuiți, să vindeți sau să închiriați nicio parte a Serviciilor și a programelor software incluse; nu aveți dreptul să refaceți sau să încercați să extrageți codul sursă al respectivului program software, cu excepția cazurilor în care legislația nu permite aceste restricționări sau a cazurilor în care aveți permisiunea scrisă din partea noastră.

Programele software open source sunt importante pentru noi. Unele dintre programele software utilizate în cadrul Serviciilor noastre pot fi oferite în baza unei licențe open source pe care o vom pune la dispoziția dumneavoastră. Licența open source poate include prevederi care prevalează în mod expres asupra unora dintre Termenii și condițiile prezente.

6. Modificarea și încetarea furnizării serviciilor

Modificăm și îmbunătățim în mod constant Serviciile. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcționalități ori funcții; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unui Serviciu.

Puteți să renunțați oricând la utilizarea Serviciilor noastre, însă ne va părea rău să nu mai colaborăm cu dumneavoastră. De asemenea, Edu Apps poate întrerupe furnizarea Serviciilor către dumneavoastră sau poate adăuga ori stabili în orice moment noi limite pentru Serviciile respective.

Considerăm că dumneavoastră sunteți proprietarul propriilor date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important. Dacă întrerupem furnizarea unui Serviciu, în situațiile când acest lucru este posibil în mod rezonabil, vă vom notifica în prealabil și în mod rezonabil și vă vom oferi posibilitatea de a prelua informațiile din cadrul respectivului Serviciu.

7. Garanții și declinarea responsabilității

Furnizăm Serviciile la un nivel de aptitudine și atenție rezonabil din punct de vedere comercial și sperăm că vă va face plăcere să le utilizați. Dar, există anumite lucruri pe care nu le putem promite în legătură cu Serviciile.

CU EXCEPȚIA PREVEDERILOR EXPLICITE DIN TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTE SAU DIN TERMENII ȘI CONDIȚIILE SUPLIMENTARE, EDU APPS ȘI FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII SĂI NU FAC NICIO PROMISIUNE SPECIALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE. DE EXEMPLU, NU NE LUĂM NICIUN ANGAJAMENT CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL DIN CADRUL SERVICIILOR, FUNCȚIA SPECIFICĂ DISPONIBILĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, FIABILITATEA, DISPONIBILITATEA ȘI CAPACITATEA ACESTORA DE A VĂ SATISFACE CERINȚELE. FURNIZĂM SERVICIILE „CA ATARE”.

8. Răspunderea pentru serviciile noastre

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, EDU APPS, FURNIZORII ȘI DISTRIBUITORII EDU APPS NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDERILE DE PROFITURI, VENITURI SAU DATE, PENTRU PIERDERILE FINANCIARE SAU PENTRU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, SUBSECVENTE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE.

ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A COMPANIEI EDU APPS, A FURNIZORILOR ȘI A DISTRIBUITORILOR SĂI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE ÎN BAZA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII, INCLUSIV PENTRU TOATE GARANȚIILE IMPLICITE, SE LIMITEAZĂ LA CUANTUMUL SUMEI PLĂTITE DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR EDU APPS (SAU, LA ALEGEREA NOASTRĂ, SE LIMITEAZĂ LA A VĂ FURNIZA DIN NOU SERVICIILE).

EDU APPS, FURNIZORII ȘI DISTRIBUITORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIO PIERDERE SAU PAGUBĂ CARE NU POATE FI PREVĂZUTĂ ÎN MOD REZONABIL.

9. Utilizarea serviciilor noastre pentru afaceri

Dacă utilizați Serviciile noastre în numele unei companii, compania respectivă acceptă Termenii și Condițiile de față. Compania respectivă va apăra și va despăgubi Edu Apps, afiliații, funcționarii, agenții și angajații acesteia împotriva oricăror pretenții, procese sau acțiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea Serviciilor sau cu încălcarea Termenilor și Condițiilor, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretențiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, costurile de judecată și onorariile avocaților.

10. Despre Termeni și Condiții

Putem să modificăm Termenii și condițiile prezente și Termenii și condițiile suplimentare care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al Serviciilor noastre. Consultați periodic Termenii și Condițiile Edu Apps. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările Termenilor și Condițiilor prezente. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor și condițiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv și vor intra în vigoare în termen de minimum paisprezece zile după postare. Totuși, modificările aferente funcțiilor noi ale unui Serviciu și cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și condițiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeți utilizarea Serviciului respectiv.

În cazul unei discrepanțe între Termenii și condițiile prezente și Termenii și condițiile suplimentare, vor prevala Termenii și condițiile suplimentare.

Termenii și Condițiile prezentate pe acest website reglementează relația dintre dumneavoastră și Edu Apps. Aceștia nu creează niciun fel de drepturi pentru terți beneficiari.

Dacă nu respectați Termenii și Condițiile prezente și nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunțăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Dacă anumiți termeni și anumite condiții se dovedesc a fi inaplicabile, aceasta nu vor afecta restul Termenilor și Condițiilor.

În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu Termenii și Condițiile prezente sau cu Serviciile, se va aplica legislația statului român, cu excepția reglementărilor statului român cu privire la conflictul de legi. Toate pretențiile rezultate din sau în legătură cu Termenii și condițiile prezente sau cu Serviciile vor fi judecate exclusiv de către instanțele din România., iar dumneavoastră și Edu Apps sunteți de acord cu jurisdicția personală a respectivelor instanțe.

Pentru informații despre modul în care puteți să contactați Edu Apps accesați pagina noastră de contact.